Meie toetajale

Annetused

Annetuste abil kogutud raha läheb Katikodu tegevuse jätkusuutlikkuse toetamiseks. Mis tähendab, et annetatud raha kasutame Katikodu intellektipuudega inimeste kodu ülalpidamiskuludeks, tegevusvahenditeks, invetari ostmiseks ja aiatöödega seotud tegevuste toetamiseks ning muude vajalike vahendite soetamiseks.
Kui Sul on soov toetada meid mingi konkreetse asja ostmisel, siis palun teavita meid sellest, kas pangaülekannet tehes „selgituse“ lahtrisse märsõna kirjutamisega või eposti kaudu.

MTÜ Kohila Turvakeskus
Vabaduse 1/1, Kohila, 79801 Raplamaa
reg.kood 8004331
SEB a/a EE221010802003929004

MTÜ Kohila Turvakeskusele tehtud annetused on tulumaksuvabad.
Kohila Turvakeksus on tulumaksusoodustusega MTÜ.

Juriidilised isikud

Juriidiline isik ei maksa teatud ulatuses tulumaksu mittetulundusühingule (MTÜ) või sihtasutusele (SA) tehtud annetustelt vaid sel juhul, kui saaja on kantud
Vabariigi Valitsuse poolt koostavasse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja.
Annetused (ja kingitused) on maksuvabad teatud piirmäärade ulatuses. Maksumaksja ise valib piirmäära, mida ta kohaldab, kuid aasta kokkuvõttes saab kasutada ainult ühte piirmäära. Maksuvabad on annetused ja kingitused kuni:
3% ulatuses maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lg 1 p 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast (ehk sisuliselt 3% „palgafondist”) või
10% kalendriaasta 1. jaanuriks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist.
Kui tehtud kingitused ja annetused aasta kokkuvõttes neid piirmäärasid ületavad, maksustatakse piirmäära ületav osa tulumaksuga, mille määr on 21/79.

Eraisikud

Eraisikud ei pea annetuse tegemisel tasuma ühelgi juhul tulumaksu, vaid vastavasse nimekirja kantud ühendustele tehtud annetused saab tulust maha arvata sarnaselt koolituskuludele või eluasemelaenu intressidele. Sedagi mitte rohkem kui 5% oma sama aasta tulust, millest on tehtud juba teised lubatud mahaarvamised (TMS § 27 lõiked 1 ja 3). Maksuamet võib nõuda annetuse dokumentaalset tõestamist. Selleks on mõistlik teatada annetuse saajale oma isikukood.