Rehabilitatsiooniteenus

SOTSIAALNE REHABILITATSIOON

Sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.

Teenus on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha. Rehabilitatsiooniteenus  on sotsiaalteenusena rahastatud sotsiaalkindlustusameti poolt.

Eesmärkide saavutamiseks osutame järgmisi teenuseid:

 • Rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hindamine ja -planeerimine
 • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
 • Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • Tegevusterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö)
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • Kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupitöö)
 • Eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • Psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine)
 • Loovteraapia teenus (individuaalne, grupitöö)
 • Füsioteraapia (individuaalne, grupitöö)

Rehabilitatsiooniteenusele ootame:

 • Lapsi, kellel on kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse § 28 alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõigete 3 ja 4 alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses kuni 16-aastased puudega isikud ja § 2¹ tähenduses kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud
 • Tööealised isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 2¹ tähenduses või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime
 • Vanaduspensioni ealised isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 1¹ tähenduses  
 • Tööealised psüühikahäirega isikud, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lg 2¹ tähenduses või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on riiklike elatusrahade seaduse alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on töövõime toetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime


TÖÖALANE REHABILITATSIOON

Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus, mis seisneb sotsiaalhoolekande seaduse § 57 alusel kehtestatud rehabiliteerivates tegevustes.

Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga);
 • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime);
 • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Osutame järgmisi teenuseid:

 • Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 • Tegevusterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö)
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • Kogemusnõustaja teenus (individuaalne ja grupitöö)
 • Eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine)
 • Psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine)
 • Loovteraapia teenus (individuaalne, grupitöö)
 • Füsioteraapia (individuaalne, grupitöö)

Teenust osutatakse aadressil Vabaduse 1/1, Kohila, 79801 Rapla maakond ja Tööstuse 5, Kohila, 79801 Rapla maakond

MTÜ Kohila Turvakeskuses osutatakse rehabilitatsiooni-teenuseid ilma majutuseta.

Rehabilitatsiooni-teenusele saate ennast registreerida telefonil 53620794 ja eposti teel katikodu.reha@gmail.com