Meie tegevuse eetilised põhimõtted

MTÜ Kohila Turvakesus „Katikodu“ järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid, mis sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.


Eetikakoodeksi põhimõtted on avaldatud EMSL kodulehel: www.ngo.ee/eetikakoodeks
Tutvu ka MTÜ Kohila Turvakeskuse põhikirjaga ja aasta majandusaruandega.