Projekt “Sotsiaalteenuste arendamine Kohila piirkonnas”

Septembrist 2014 alustas MTÜ Kohila Turvakeskus Katikodu projektiga „Sotsiaalteenuste arendamine Kohila piirkonnas“. Projekti eesmärgiks on sotsiaalteenuste arendamine ja teenuste kättesaadavuse tõstmine.
Projekti tegevused olid suunatud vaimupuudega inimestele, kes elavad Kohila piirkonnas. Projektis pakutud  tegevused  arendasid erivajadusega inimeste oskusi, mistagasid igapäevase tegevusrütmi. Vaimupuudega inimesi kaasati projekti tegevustesse kolme uue teenuse kaudu, milleks oolid: nõustamisteenus, käsitöötuba ja õppetegevus.

Projekti tegevused kestsid augustini 2015 ning projekti rahastas KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond ja Kohila Vallavalitsus.

MTÜ KohilaTurvakeskuses toimus projekt ” Sotsiaalteenuste arendamine Kohila piirkonnas”. Projekti toel käivitati Kohila piirkonnas kolm uut tegevust, nõustamistegevus, käsitöötegevus ja õppetegevus. Teenuseid said kokku aasta jooksul 37 klienti.
Projekti tegevused olid suunatud Kohila piirkonnas elavatele vaimupuuetega inimestele. Nendes tegevustes osalemine oli oluline erivajadusega inimeste teadmiste, kogemuste ja tööoskuste omandamiseks ning säilitamiseks.
Oluliseks osaks projektis kujunes erivajadustega inimeste nõustamine igapäevaelu ja tööeluga seotud küsimustes.
Käsitöötoas valminud tooteid oleme müünud laatadel ja meie klientideks on ka soomlased. Oleme saanud Soomest esimese tellimuse käsitöö toodetele.
Õppetegevuse programm oli toetav osalejate oskuste säilitamisel ja arendamisel.
Tegevused jätkuvad ka peale projekti lõppu. Oleme alustanud septembist õppetegevusega ja käsitöötoaga. Läbirääkimised vallaga käivad seoses teenuste kolimisega Kohila keskusesse. Samuti alustame uutes ruumides uue teenusega – töötamise toetamise teenus erivajadustega inimestele. Täpsemat informatsiooni anname selle kohta oktoobri alguses.
Täname Šveitsi Vabaühenduste Fondi projekti toetamise eest!
Mentorid
Kirjutame koos mentor Piret Loometsaga KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi projekti “Sotsiaalteenuste arendamine Kohila piirkonnas”
Projekti mentoriks on Piret Loomets, MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingust. Mentoriga koostöös on toimunud kogemuste vahetamine uute teenuste arendamisel. Mentoriga koostöös on mõeldud teenuste arendamise võtmeressursidele, mis on vajalikud lahenduste teostamiseks.
Piret Loomets on MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu (ELDÜ) juht. ELDÜ on osutanud midmeid erinevaid sotsiaalseid teenuseid oma sihtrühmale, kelleks on 1. tüüpi diabeeti põdevad lapsed, noored ja nende pered. Erinevate projektide raames, mida on rahastanud regionaalministri ja siseministri valitsemisala, Vabaühenduste Fond ning Kodanikuühiskonna Sihtkapital, on arendatud ja pakkuma hakatud mitmeid teenuseid: vestlusringid ja koolitused, diabeediga laste laagrid, diabeediõdede tugiteenus lasteaia- ja koolilastele.
Samuti toetavad meid projekti kirjutamisel ja hilisemalt ka teostamisel Soome koostööpartnerid Emmaus Helsinki ry töötajad ja Toivo ja Rauha ry Maija Ojala.

Projekt “Sotsiaalteenuste arendamine Kohila piirkonnas”

SA KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL
EESTI-ŠVEITSI KOOSTÖÖPROGRAMMI VABAÜHENDUSTE FOND rahastab MTÜ Kohila Turvakeskus projekti „Sotsiaalteenuste arendamine Kohila piirkonnas“ summas 27 376, 65 eurot.

Katikodu alustab KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi toetusel augustist 2014 kuni septembrini 2015 uue projektiga „Sotsiaalteenuste arendamine Kohila piirkonnas”. Projekti eesmärk on sotsiaalteenuste arendamine ja teenuste kättesaadavuse tõstmine vaimupuudega inimestele.
Kohila vallas rakendatakse tööle kolm teenust vaimupuudega inimestele:
-õppetegevus vaimupuudega noortele ja täiskasvanutele;
-käsitöötuba
-nõustamine vaimupuudega noortele ja täiskasvanutele ning nende peredele.

Nõustamiseteenus vaimupuudega inimestele ja nende peredele toimub kolmel korral nädalas. Nõustamisteenust viib läbi psühholoog-terapeut Kersti Veimann. Konsultatsiooni aeg palume eelnevalt kokku leppida telefonil 5177 773. Nõustamisteenus toimub Tohisoo mõisas ja Vilivere külas Katikodus.


Käsitöötoa tegevused toimuvad kolmel korral nädalas Vilivere külas Katikodus. Palume käsitöötoas osaleda soovijatel ühendust võtta Merilin Niilop´iga tel. 56 222274.

Õppetegevus toimub kahel korral nädalas Vilivere külas Katikodus. Õppeteguses osaleda soovijatel palume ühendust võtta Merilin Niilop´iga tel. 56 22 2274.

Lõpetatud projektid

Hobusega tsirkus – vaimupuudega inimesele
Katikodu koolitusprojekt
VII rahvusvahelised erivajadusega inimeste suvepäevad
VIII erivajadusega inimeste suvepäevad
Katikodu teraapiaprojekt

Kõik ülalnimetatud projektid on rahastatud Hasartmängumaksu nõukogu poolt.

Olümpiamängud tsirkuses – Päikeselille Fond